fbpx

Ochrana osobních údajů

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je
  Oreo Media Print s.r.o., IČ 076 29 567 se sídlem Na Strži 217, Buštěhrad, 273 43 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 • Adresa: Buštěhradská 282, Kladno
 • Email: info@samolepicireklama.cz
 • Telefon: +420 604 579 673
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní osobu v případě potřeby je jednatel společnosti
  Oreo Media Print s.r.o., Petr Horváth, info@samolepicireklama.cz, +420 604 579 673.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení (týkajících se výhradně probíhající objednávky).
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zpracování účetních služeb,
 • za účelem splnění kupní smlouvy dále spolupracujeme s našimi obchodními partnery, kteří se podílejí na výrobě vašich zakázek.
 1. Správce může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Správce určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Správce jako zpracovatele využívá (v závorce naleznete odkazy na zpracovatelské smlouvy):

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a Google Adwords od společnosti Google. Ty nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. a Google.

Naše webové stránky využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu, které využívají třetí strany vypsané viz výše.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo v patičce emailu nebo ve vašem uživatelském účtu. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (silná pravidelně měněná hesla, antivirové programy) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (bezpečnostní uzamykatelná schránka)
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo poptávky z internetového poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2018.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní pojmy a ustanovení

Definice vztahu mezi společností Oreo Media Print s.r.o., IČ 07629567, (dále jen „Dodavatel“) na jedné straně a poptávajícím na druhé straně (dále jen „Uživatel“ nebo „Zákazník“).

Přístupem na web souhlasí Uživatel s těmito obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky se vztahují na všechny weby, prodejní činnosti, a aktivity v portfoliu společnosti.

 

 

 1. Odmítnutí poptávky nebo zakázky

Dodavatel si uchovává právo odmítnout poptávku, nebo zakázku, bez udání důvodu.

 

 

 1. Smluvní vztah

Uhrazením faktury, nebo podáním závazné objednávky, odsouhlasuje Zákazník tyto Obchodní podmínky.

 

 

 1. Dodací lhůty a výroba

Termíny výroby jsou variabilní, podle množství jiných zakázek, a jejich objemu. Pozdní dodání nemůže být důvodem pro uznání reklamace.

Obvyklé termíny výroby jsou zhruba: 2 pracovní dny pro polepy z řezané folie; 3 – 5 pracovních dní pro tištěné polepy; 3 týdny pro výrobu 3D objektů; 5 pracovních dní pro nosiče reklamy.

Zboží Dodavatel zasílá pomocí třetích stran (kurýr, pošta), a nemůže ručit za případné poškození v průběhu přepravy.

Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle zákazníkem dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace.

 

 

 1. Grafické návrhy

Dodavatel připravuje pro Uživatele grafické návrhy zdarma, z dodaných podkladů. Dodavatel je oprávněn účtovat vícenáklady za přípravu podkladů v případě, kdy tvorba vyžaduje větší úsilí, nebo po požadavku Uživatele. Dodavatel ale vždy předem vyčíslí náklady na úpravu podkladů, a úpravu provede až po odsouhlasení Uživatelem.

 

 

 1. Grafické podklady a výroba

Dodavatel neručí za kvalitu vstupních podkladů dodaných zákazníkem. Podklady jsou zadány do výroby tak, jak byly dodány. Vadné vstupní podklady nemohou být důvodem pro uznání reklamace.

Grafické podklady připravené Dodavatelem jsou v kompletním vlastnictví Dodavatele, a jejich kopírování, nebo používání pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Prvním uváděným rozměrem je vždy šířka (horizontální osa), druhým výška (vertikální osa). Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace.

Zákazník akceptuje drobné rozdíly v barevnosti, obzvláště v porovnání s náhledem na monitoru/displeji a výsledným dodaným tiskem.

Polepy jsou vyráběny potiskem na nelepící stranu.

 

 

 1. Podmínky instalace polepů

Pro instalaci polepů je nutné dodržovat několik základních pravidel:

 1. Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C
 2. Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr
 3. Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů
 4. Předmět polepu je hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.)
 5. Doporučujeme postupovat dle dodaného návodu

 

 

 1. Instalace polepů Dodavatelem

Zákazník je povinen respektovat a zajistit pro instalaci především tyto podmínky:

 1. Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C
 2. Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr
 3. Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů
 4. Předmět polepu je pevný, hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.)
 5. Nejvyšší výška vrchní části polepu je 330 cm nad pevnou zemí
 6. Dodavatel má právo odmítnout provedení instalace v případě, kdy nejsou dodrženy tyto podmínky. Případné náklady budou přičteny na vrub Zákazníka.
 7. Zákazník je Dodavatelem před instalací informován o možných rizicích poškození při instalaci, tato případná poškození tedy nemohou být zdrojem reklamací
 8. Dodavatel při instalaci vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka

 

 

 1. Cena a platební podmínky

Pokud není uvedeno jinak, cenami zobrazenými v nabídkách se rozumí cena bez DPH, za 1 kus. Ceny se stanovují individuálně, podle dodané poptávky.

Po odsouhlasení návrhu a cenové kalkulace připraví Dodavatel zálohovou fakturu – pokud není uvedeno jinak, je tato vždy na 100% ceny zakázky. Dodavatel zboží na dobírku nedodává.

Dodavatel začíná výrobu v momentě, kdy je připsána platba dle zálohové faktury na účet Dodavatele.

Až do úplného uhrazení předmětu zakázky je tento v majetku Dodavatele. Za zpožděnou úhradu zakázky je Dodavatel oprávněn účtovat penále za prodlení ve výši 0,05% z hodnoty zakázky za každý den prodlení.

 

 

 1. Storno objednávky

Storno objednávky je možné, ale pouze písemnou formou oznámení. Dodavatel je oprávněn účtovat náklady za storno objednávky, výše storno poplatku se liší dle termínu zrušení od zadání předmětu díla do výrobního plánu. Storno poplatek se počítá procenty z celkové výše hodnoty zakázky.

Sazba za zrušení objednávky od okamžiku uhrazení zálohy, nebo podání objednávky:

 1. Do dvou hodin – storno 15% (minimálně 250,- Kč, maximálně však 1.200,- Kč)
 2. Do 24 hodin – storno 35%
 3. Nad 24 hodin, před dokončením zakázky – storno 75%
 4. Po dokončení zakázky – storno 100%

 

Dodavatel následně do pěti pracovních dní provede vratku platby zpět na účet, ze kterého byla platba podána, ponížený o uvedený storno poplatek, a pošle Zákazníkovi opravný daňový doklad. Případně Dodavatel pošle Zákazníkovi fakturu v případě, kdy se bude jednat o platbu na fakturu se splatností.

 1. Vlastnosti produktů

Každý produkt může mít své specifické vlastnosti, které ale nelze uznat za reklamaci. Jedná se především o tyto:

Plotrová folie – lesklá folie, dodávaná převážně na přenosové folii, na přenosové folii mohou být bubliny, barva folie je oboustranná

Perforovaná folie – základní barva folie je bílá, lepící strana je černá, průhlednost folie je cca 70%, v obrácených světelných podmínkách (světlo vevnitř, venku tma) může být průhlednost opačná

Plná folie – základní barva je bílá, lepící strana je bílá (u polymerické folie je šedá)

Transparentní folie – tisk na folii je rozmazaný a se sníženou barevností, folie není plně transparentní, po instalaci může být lepidlo zšedlé

Písková folie – tisk je mírně rozmazaný, folie má sníženou životnost, nelze ji laminovat

Plachty – jedná se o neprůhledný materiál, kotvící oka jsou v rozměru plachty, mohou tak zasahovat do textů nebo grafiky

PVC desky – PVC deska je ohebná, a není k doporučení ve větších formátech (přes 100 cm). Mohlo by také dojít k jejímu přelomení

 

 

 1. Dodání zboží či služeb, záruka na zboží, reklamace

Dodavatel při výrobě zakázky, případně instalaci, vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka.

V případě instalace polepů Dodavatelem, je Zákazník povinen po dokončení díla potvrdit Protokol o předání zakázky. Potvrzením Protokolu je zakázka dokončena, a na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Záruka na zboží se řídí právními předpisy České republiky, případně nadřazenou legislativou.

Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou. Dodavatel provede kontrolu obchodního případu v nejkratší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí o výsledku šetření.

Reklamaci může Zákazník také podat ústně, při instalaci na místě provedení zakázky. Reklamaci posoudí dodavatel v nejbližší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí.

 

 

 1. Propagace zakázky

Dodavatel může použít fotodokumentaci zakázky k následné vlastní propagaci, a to na tištěných propagačních materiálech, stejně jako k použití k propagaci na internetu, a sociálních sítích. Zákazník má právo toto odmítnout, toto ale musí být uvedeno předem, před započetím zakázky.