Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní pojmy a ustanovení

Definice vztahu mezi společností Oreo Media Print s.r.o., IČ 07629567, (dále jen „Dodavatel“) na jedné straně a poptávajícím na druhé straně (dále jen „Uživatel“ nebo „Zákazník“). Přístupem na web souhlasí Uživatel s těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky se vztahují na všechny weby, prodejní činnosti, a aktivity v portfoliu společnosti.

2. Odmítnutí poptávky nebo zakázky

Dodavatel si uchovává právo odmítnout poptávku, nebo zakázku, bez udání důvodu.

3. Smluvní vztah

Uhrazením faktury, nebo podáním závazné objednávky, odsouhlasuje Zákazník tyto Obchodní podmínky.

4. Dodací lhůty a výroba

Termíny výroby jsou variabilní, podle množství jiných zakázek, a jejich objemu. Pozdní dodání nemůže být důvodem pro uznání reklamace.
Obvyklé termíny výroby jsou zhruba: 2 pracovní dny pro polepy z řezané folie; 3 – 5 pracovních dní pro tištěné polepy; 3 týdny pro výrobu 3D objektů; 5 pracovních dní pro nosiče reklamy.
Zboží Dodavatel zasílá pomocí třetích stran (kurýr, pošta), a nemůže ručit za případné poškození v průběhu přepravy.
Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle zákazníkem dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace.

5. Grafické návrhy

Dodavatel připravuje pro Uživatele grafické návrhy zdarma, z dodaných podkladů. Dodavatel je oprávněn účtovat vícenáklady za přípravu podkladů v případě, kdy tvorba vyžaduje větší úsilí, nebo po požadavku Uživatele. Dodavatel ale vždy předem vyčíslí náklady na úpravu podkladů, a úpravu provede až po odsouhlasení Uživatelem.

6. Grafické podklady a výroba

Dodavatel neručí za kvalitu vstupních podkladů dodaných zákazníkem. Podklady jsou zadány do výroby tak, jak byly dodány. Vadné vstupní podklady nemohou být důvodem pro uznání reklamace.
Grafické podklady připravené Dodavatelem jsou v kompletním vlastnictví Dodavatele, a jejich kopírování, nebo používání pro jiné účely je výslovně zakázáno.
Dodavatel pro Zákazníka připravuje zakázku podle dodaných podkladů (především rozměry, barevnost apod.). Prvním uváděným rozměrem je vždy šířka (horizontální osa), druhým výška (vertikální osa).
Případné nesrovnalosti nemohou být důvodem pro uznání reklamace. Zákazník akceptuje drobné rozdíly v barevnosti, obzvláště v porovnání s náhledem na monitoru/displeji a výsledným dodaným tiskem. Polepy jsou vyráběny potiskem na nelepící stranu.

7. Podmínky instalace polepů

Pro instalaci polepů je nutné dodržovat několik základních pravidel:
a) Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C
b) Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr
c) Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů
d) Předmět polepu je hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.)
e) Doporučujeme postupovat dle dodaného návodu

8. Instalace polepů Dodavatelem

Zákazník je povinen respektovat a zajistit pro instalaci především tyto podmínky:
a) Okolní teplota by měla být vyšší než 8°C
b) Nemělo by pršet, ani foukat silný vítr
c) Předmět polepu je omytý, suchý, a očištěný od případných předchozích polepů
d) Předmět polepu je pevný, hladký, zbavený všech překážek (kliky, madla, stěrače aut apod.)
e) Nejvyšší výška vrchní části polepu je 330 cm nad pevnou zemí
f) Dodavatel má právo odmítnout provedení instalace v případě, kdy nejsou dodrženy tyto podmínky. Případné náklady budou přičteny na vrub Zákazníka.
g) Zákazník je Dodavatelem před instalací informován o možných rizicích poškození při instalaci, tato případná poškození tedy nemohou být zdrojem reklamací
h) Dodavatel při instalaci vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka

9. Cena a platební podmínky

Pokud není uvedeno jinak, cenami zobrazenými v nabídkách se rozumí cena bez DPH, za 1 kus. Ceny se stanovují individuálně, podle dodané poptávky.
Po odsouhlasení návrhu a cenové kalkulace připraví Dodavatel zálohovou fakturu – pokud není uvedeno jinak, je tato vždy na 100% ceny zakázky. Dodavatel zboží na dobírku nedodává.
Dodavatel začíná výrobu v momentě, kdy je připsána platba dle zálohové faktury na účet Dodavatele.
Až do úplného uhrazení předmětu zakázky je tento v majetku Dodavatele. Za zpožděnou úhradu zakázky je Dodavatel oprávněn účtovat penále za prodlení ve výši 0,05% z hodnoty zakázky za každý den prodlení.

10. Storno objednávky

Storno objednávky je možné, ale pouze písemnou formou oznámení. Dodavatel je oprávněn účtovat náklady za storno objednávky, výše storno poplatku se liší dle termínu zrušení od zadání předmětu díla do výrobního plánu. Storno poplatek se počítá procenty z celkové výše hodnoty zakázky.
Sazba za zrušení objednávky od okamžiku uhrazení zálohy, nebo podání objednávky:
a) Do dvou hodin – storno 15% (minimálně 250,- Kč, maximálně však 1.200,- Kč)
b) Do 24 hodin – storno 35%
c) Nad 24 hodin, před dokončením zakázky – storno 75%
d) Po dokončení zakázky – storno 100%
Dodavatel následně do pěti pracovních dní provede vratku platby zpět na účet, ze kterého byla platba podána, ponížený o uvedený storno poplatek, a pošle Zákazníkovi opravný daňový doklad. Případně Dodavatel pošle Zákazníkovi fakturu v případě, kdy se bude jednat o platbu na fakturu se splatností.

11. Vlastnosti produktů

Každý produkt může mít své specifické vlastnosti, které ale nelze uznat za reklamaci. Jedná se především o tyto:

  • Plotrová folie – lesklá folie, dodávaná převážně na přenosové folii, na přenosové folii mohou být bubliny, barva folie je oboustranná
  • Perforovaná folie – základní barva folie je bílá, lepící strana je černá, průhlednost folie je cca 70%, v obrácených světelných podmínkách (světlo vevnitř, venku tma) může být průhlednost opačná
  • Plná folie – základní barva je bílá, lepící strana je bílá (u polymerické folie je šedá)
  • Transparentní folie – tisk na folii je rozmazaný a se sníženou barevností, folie není plně transparentní, po instalaci může být lepidlo zšedlé
  • Písková folie – tisk je mírně rozmazaný, folie má sníženou životnost, nelze ji laminovat
  • Plachty – jedná se o neprůhledný materiál, kotvící oka jsou v rozměru plachty, mohou tak zasahovat do textů nebo grafiky
  • PVC desky – PVC deska je ohebná, a není k doporučení ve větších formátech (přes 100 cm). Mohlo by také dojít k jejímu přelomení
  • Tisk se provádí barevnou paletou CMYK bez bílé – bílá = podklad/folie.

12. Dodání zboží či služeb, záruka na zboží, reklamace

Dodavatel při výrobě zakázky, případně instalaci, vždy postupuje v nejlepším možném zájmu pro Zákazníka.
V případě instalace polepů Dodavatelem, je Zákazník povinen po dokončení díla potvrdit Protokol opředání zakázky. Potvrzením Protokolu je zakázka dokončena, a na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
Záruka na zboží se řídí právními předpisy České republiky, případně nadřazenou legislativou.
Reklamace jsou přijímány pouze písemnou formou. Dodavatel provede kontrolu obchodního případu v nejkratší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí o výsledku šetření.
Reklamaci může Zákazník také podat ústně, při instalaci na místě provedení zakázky. Reklamaci posoudí dodavatel v nejbližší možné době, a Zákazníka písemně vyrozumí.

13. Propagace zakázky

Dodavatel může použít fotodokumentaci zakázky k následné vlastní propagaci, a to na tištěných propagačních materiálech, stejně jako k použití k propagaci na internetu, a sociálních sítích. Zákazník má právo toto odmítnout, toto ale musí být uvedeno předem, před započetím zakázky.

  

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies